Občas potřebuju sloučit více PDFek do jednoho (např. souhrnný tisk faktur za rok). V Ubuntu je na to potřeba nainstalovat balíky gs a pdftk. Po jejich instalaci stačí spustit příkaz

gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=combinedpdf.pdf -dBATCH 1.pdf 2.pdf 3.pdf

kde combinedpdf.pdf je výsledný soubor, zdroje jsou na konci příkazu. Žere to i hvězdičku apod. znaky.